X
Фрижидери Beko со
технологија NeoFrost™ Dual Cooling.
Идеални услови за секоја комора,
со два одделни системи за разладување и
без пренесување на миризба помеѓу нив.
Гледај
Фрижидери Beko со
технологија NeoFrost™ Dual Cooling.
Идеални услови за секоја комора,
со два одделни системи за разладување и
без пренесување на миризба помеѓу нив.
Гледај
NeoFrost™
Доколку брзате да го потрошите сето овошје и зеленчук во фрижидерот пред да се расипе, тогаш Вие и вашата храна можете да се оладите со помош на Beko NeoFrost™. Два посебни системи на ладење во преградата на фрижидерот и замрзнувачот заедно со системот за еднаква циркулација на воздухот одржуваат висока влажност во воздухот и овозможуваат долготрајна влажност на намирниците. Заедно со 2 пати побрзото ладење*, тоа спречува размена на мириси меѓу две прегради. Сега можете да уживате во храната според свое темпо. * Тестирано во интерни лаборатории
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 59.5 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 59.5 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 59.5 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 59.5 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А++
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 59.5 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 70.0 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 70.0 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 59.5 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 59.5 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 59.5 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 59.5 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 59.5 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 59.5 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А++
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 59.5 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 74.0 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 59.5 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 59.5 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 70.0 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А++
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 55.6 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 59.5 cm
 • Специјална преграда : Да
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 59.5 cm
 • Специјална преграда : Да
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 59.5 cm
 • Специјална преграда : Да
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 59.5 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 70.0 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 70.0 cm
 • Специјална преграда : Да
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 70.0 cm
 • Специјална преграда : Да
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 74.0 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 70.0 cm
 • Специјална преграда : Да
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 91.0 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 91.0 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 84.0 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А++
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 70.0 cm
 • Специјална преграда : Да
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А++
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 84.0 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 84.0 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 84.0 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 91.0 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 84.0 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 92.0 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 91.0 cm
FIND A STORE
 • Енергетска класа (RF) : А+
 • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 91.0 cm
FIND A STORE