Стесни ги резултатите
Рингли
Тип на уред
Ширина (цм)
Боја на уредот
6 резултати.

 • HIC 64502 T
  • Рингли : Стакло
  • Тип на уредот : Електричен (керамичко стакло)
  • Ширина (цм) : 60
  • Боја на уредот : Црна


 • HIC 64503 TX
  • Рингли : Стакло
  • Тип на уредот : Електричен (керамичко стакло)
  • Ширина (цм) : 60
  • Боја на уредот : Црна


 • HIC 64403 T
  • Рингли : Стакло
  • Тип на уредот : Електричен (керамичко стакло)
  • Ширина (цм) : 60
  • Боја на уредот : Црна


 • HII 64501 T
  • Рингли : Стакло
  • Тип на уредот : Индукција
  • Ширина (цм) : 60
  • Боја на уредот : Црна


 • HII 64400 AT
  • Рингли : Стакло
  • Тип на уредот : Индукција
  • Ширина (цм) : 60
  • Боја на уредот : Црна


 • HII 68600 PTX
  • Рингли : Стакло
  • Тип на уредот : Индукција
  • Ширина (цм) : 60
  • Боја на уредот : Црна