ЗатвориПолитика за „колачиња“ и приватност

Оваа веб-страна користи „колачиња“. За да дознаете повеќе, кликнете тука. За да ја отстраните оваа порака и да се согласите со користењето на „колачињата“ кликнете „Х“.

Стесни ги резултатите
Енергетски перформанси
Ниво на бучава (dbA)
Број на програми
30 резултати.

 • DIS15010
  • Тип (DW) : Целосно вградена
  • Енергетски перформанси : А+
  • Ниво на бучава (dbA) : 49


 • DFC04210W
  • Тип (DW) : Самостоечка
  • Боја на уредот : Бела
  • Енергетски перформанси : А+
  • Ниво на бучава (dbA) : 54


 • DIS26010
  • Тип (DW) : Целосно вградена
  • Енергетски перформанси : А+
  • Ниво на бучава (dbA) : 49


 • DFC04210S
  • Тип (DW) : Самостоечка
  • Боја на уредот : Сребрена
  • Енергетски перформанси : А+
  • Ниво на бучава (dbA) : 54


 • DIS28020
  • Тип (DW) : Целосно вградена
  • Енергетски перформанси : А++
  • Ниво на бучава (dbA) : 47


 • DFN05211W
  • Тип (DW) : Самостоечка
  • Боја на уредот : Бела
  • Енергетски перформанси : А+
  • Ниво на бучава (dbA) : 49


 • DIN14210
  • Тип (DW) : Целосно вградена
  • Енергетски перформанси : А+
  • Ниво на бучава (dbA) : 49


 • DFN05211S
  • Тип (DW) : Самостоечка
  • Боја на уредот : Сребрена
  • Енергетски перформанси : А+
  • Ниво на бучава (dbA) : 49


 • DIN15210
  • Тип (DW) : Целосно вградена
  • Енергетски перформанси : А+
  • Ниво на бучава (dbA) : 49


 • DFN16210W
  • Тип (DW) : Самостоечка
  • Боја на уредот : Бела
  • Енергетски перформанси : А+
  • Ниво на бучава (dbA) : 47


 • DFN16210B
  • Тип (DW) : Самостоечка
  • Боја на уредот : Црна
  • Енергетски перформанси : А+
  • Ниво на бучава (dbA) : 47


 • DIN26220
  • Тип (DW) : Целосно вградена
  • Енергетски перформанси : А++
  • Ниво на бучава (dbA) : 47