правосмукалки

Стесни ги резултатите
17 резултати.

 • VCC 7324 WI
  • Тип на уредот : Со ќесичка за прав
  • Боја на уредот : Инокс
  • Моќност на моторот (W) : 2400
  • Ниво на бучава (dBA) : 78


 • VCC 6424 WI
  • Тип на уредот : Со ќесичка за прав
  • Боја на уредот : Црна
  • Моќност на моторот (W) : 2400
  • Ниво на бучава (dBA) : 82


 • VCO 6325 FD
  • Тип на уредот : Без ќесичка за прав
  • Боја на уредот : Сина
  • Моќност на моторот (W) : 1590
  • Ниво на бучава (dBA) : 80


 • BKS 1511
  • Тип на уредот : Со ќесичка за прав
  • Боја на уредот : Црвена
  • Моќност на моторот (W) : 1600
  • Ниво на бучава (dBA) : 82


 • BKS 1420 (Orange)
  • Тип на уредот : Со ќесичка за прав
  • Боја на уредот : Портокалова
  • Моќност на моторот (W) : 2100
  • Ниво на бучава (dBA) : 86


 • BKS 2226
  • Тип на уредот : Со ќесичка за прав
  • Боја на уредот : Црвена
  • Моќност на моторот (W) : 2600
  • Ниво на бучава (dBA) : 81


 • BKS 2125 (Blue)
  • Тип на уредот : Со ќесичка за прав
  • Боја на уредот : Сина
  • Моќност на моторот (W) : 2300
  • Ниво на бучава (dBA) : 79


 • BKS 9220 T
  • Тип на уредот : Филтрирање на водата
  • Боја на уредот : Црна
  • Боја на уредот : Бела
  • Моќност на моторот (W) : 2000
  • Ниво на бучава (dBA) : 82


 • BKS 1351
  • Тип на уредот : Без ќесичка за прав
  • Боја на уредот : Портокалова
  • Моќност на моторот (W) : 1800
  • Ниво на бучава (dBA) : 75


 • BKS 5423
  • Тип на уредот : Без ќесичка за прав
  • Боја на уредот : Бела
  • Моќност на моторот (W) : 1550
  • Ниво на бучава (dBA) : 82


 • BKS 5316 T
  • Тип на уредот : Без ќесичка за прав
  • Боја на уредот : GRİ
  • Моќност на моторот (W) : 2300
  • Ниво на бучава (dBA) : 84


 • BKS 9118 (Green) Robotto
  • Тип на уредот : Мокро. суво
  • Боја на уредот : Зелена
  • Моќност на моторот (W) : 1800
  • Ниво на бучава (dBA) : 82