Стесни ги резултатите
Боја на вратата
Енергетска класа (RF)
Ниво на бучава (dbA)
Yükleniyor..
15 резултати.

 • LBI2201
  • Енергетска класа (RF) : А+
  • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 54.0 cm


 • RBI2301
  • Енергетска класа (RF) : А+
  • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 54.0 cm


 • BU1152HCA
  • Енергетска класа (RF) : А+
  • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 59.8 cm


 • RBI6306
  • Енергетска класа (RF) : А
  • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 54.0 cm


 • BU1200HCA
  • Енергетска класа (RF) : А
  • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 59.8 cm


 • LBI3001
  • Енергетска класа (RF) : А+
  • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 54.3 cm


 • B1752HCA+
  • Енергетска класа (RF) : А+
  • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 54.8 cm


 • BCHA275K2S
  • Енергетска класа (RF) : А+
  • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 54.0 cm


 • BCSA285K2S
  • Енергетска класа (RF) : А+
  • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 54.0 cm


 • WSA14000
  • Енергетска класа (RF) : Б
  • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 54.0 cm


 • WSA24000
  • Енергетска класа (RF) : Не е достапно
  • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 54.0 cm


 • WSA29000
  • Енергетска класа (RF) : В
  • Ширина - неотпакувани (cm)(x) : 59.5 cm