ЗатвориПолитика за „колачиња“ и приватност

Оваа веб-страна користи „колачиња“. За да дознаете повеќе, кликнете тука. За да ја отстраните оваа порака и да се согласите со користењето на „колачињата“ кликнете „Х“.

Стесни ги резултатите
Енергетски перформанси
Ниво на бучава (dbA)
Број на програми
7 резултати.

 • DIS15010
  • Енергетски перформанси : А+
  • Број на комплети : 10
  • Потрошувачка на вода (литри/галони) : 13 L
  • Ниво на бучава (dbA) : 49


 • DIS26010
  • Енергетски перформанси : А+
  • Број на комплети : 10
  • Потрошувачка на вода (литри/галони) : 11 L
  • Ниво на бучава (dbA) : 49


 • DIS28020
  • Енергетски перформанси : А++
  • Број на комплети : 10
  • Потрошувачка на вода (литри/галони) : 9 L
  • Ниво на бучава (dbA) : 47


 • DIN14210
  • Енергетски перформанси : А+
  • Број на комплети : 12
  • Потрошувачка на вода (литри/галони) : 12 L
  • Ниво на бучава (dbA) : 49


 • DIN15210
  • Енергетски перформанси : А+
  • Број на комплети : 12
  • Потрошувачка на вода (литри/галони) : 12 L
  • Ниво на бучава (dbA) : 49


 • DIN26220
  • Енергетски перформанси : А++
  • Број на комплети : 12
  • Потрошувачка на вода (литри/галони) : 12 L
  • Ниво на бучава (dbA) : 47


 • DIN28320
  • Енергетски перформанси : А++
  • Број на комплети : 13
  • Потрошувачка на вода (литри/галони) : 10 L
  • Ниво на бучава (dbA) : 44